Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Holokaust
Temat
Opór zbrojny
Dokumenty
Powstania w gettach i obozach
Partyzantka żydowska
Wersja do druku
Opór zbrojny
Żydowska organizacja partyzancka na Wileńszczyźnie

Decyzja o podjęciu walki zbrojnej zapadła w chwili rozpoczęcia likwidacji gett, gdy stało się jasne, że celem Niemców jest wymordowanie wszystkich Żydów.

Wtedy inicjatywę przejęły organizacje młodzieżowe, których przywódcy uznali, że mieszkańcy gett i tak nie mają szans na przeżycie, więc należy podjąć walkę. We współpracy z polskim podziemiem zaczęto budować bunkry, gromadzić broń i szkolić bojowników. W Warszawie utworzona została Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB), zrzeszająca około 300 członków, którymi dowodził Mordechaj Anielewicz. Przy skromnej pomocy Armii Krajowej rozpoczęła przygotowywania do samoobrony.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 23 Styczeń 2018
Wtedy: 23 Styczeń 1942

Dokumenty holenderskich Żydów zostają na czerowno ostęplowane literą J (nl.: jood; niem.: Jude; pol.: żyd).

Zobacz oś czasu