Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Holokaust
Temat
Bilans Holokaustu
Dokumenty
Wersja do druku
Bilans Holokaustu

Dzieci wyzwolone przez żołnierzy radzieckich w KL Auschwitz-Birkenau, styczeń 1945. Wyzwolenia udało się doczekać ok. 7,5 tys. więźniów, wśród których było kilkaset dzieci.

Nie sposób dziś ustalić dokładnej liczby zamordowanych w czasie Holokaustu Żydów. Problemy sprawiają migracje ludności, powojenne zmiany granic, jak również brak odpowiednich dokumentów. Przyjmuje się, iż w wyniku Holokaustu śmierć poniosło od 5 do 6 mln Żydów, co stanowiło ok. dwóch trzecich Żydów europejskich i jednej trzeciej ludności żydowskiej świata. Większość Żydów została zgładzona w obozach, pozostali w umierali głównie w gettach i byli rozstrzelani masowych egzekucjach na Wschodzie. Szacuje się, że ofiarą Holokaustu padło ok. 1,5 mln dzieci żydowskich.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 23 Styczeń 2018
Wtedy: 23 Styczeń 1942

Dokumenty holenderskich Żydów zostają na czerowno ostęplowane literą J (nl.: jood; niem.: Jude; pol.: żyd).

Zobacz oś czasu